KLUB MORAVSKÝCH STŘELCŮ

s dobrou náladou a láskou ke zbraním

Klub sdružující kamarády, přatelé a známé s dobrou náladou a láskou ke zbraním.