AWIW Brno spol. s r.o.


Firma AWIW – Brno, spol. s r.o. – byla založena a vedená plk. Ing. Václavem Hajným roku 1993.Jednalo se o první krytou 25metrovou střelnici v Brně. Střelnice, ale i její celé zázemí, obchod a klub, fungovaly až do 31.12.2019, kdy majitel a duch firmy odešel na zasloužený odpočinek.


Přicházeli sem nejen zájemci o střelbu a zbraně, ale také lidé, kteří chtěli znát historii zbraní, ale i historii své země, protože součástí bylo i muzeum s artefakty I. i II. světové války i doby mírové.


Mohli jste tu potkat, jak konstruktéra sam.vz. 58 p. Čermáka, ale také třeba odstřelovačku Svobodovy armády paní plk. Ljalkovou. Střelnici navštívily známé osobnosti nejen z oblasti politiky, ale i sportu a kultury, které sem zavítaly nejen se odreagovat, ale také si přijely zazávodit s členy střeleckého klubu – ČSSK Moravských střelců AWIW – Brno.


Po celá léta panovala v areálu přátelská atmosféra-setkávali se zde staří známí, vznikala nová přátelství. S odchodem Ing. Hajného do důchodu se vytvořené vazby nepřetrhaly. Mnoho bývalých návštěvníků střelnice vstoupilo do klubu Moravkých střelců, v jehož čele po celá léta stojí Ing.Hajný, a tak se setkávají staří i noví známí a poměřují své schopnosti na střeleckých závodech.


Firma AWIW – Brno, která sídlila na Pražákově ulici, ukončila provozování střelnice a obchodu se zbraněmi k 31.12.2019. V dnešní době působí pouze na internetu. A s firmou, která působí na Pražákově nemá již nic společného.